Välkommen till W. Ambulance

Vår affärsid?är att kundanpassa ambulanser utifrån de behov man har lokalt, tillverkande av bolag som kan tillgodogöra sig stordriftfördelar i produktionen

Vi använder endast välkända komponenter från den svenska marknaden och har serviceavtal p?samtliga ambulanser.

W. Ambulance representerar AMZ-Kutno i Sverige. AMZ är Europas mest expansiva tillverkare av specialfordon och levererar årligen 400 kundanpassade ambulanser varav 150 till den skandinaviska marknaden. De är även certifierade enligt DIN EN ISO 9001:2000 samt 14001.

More photos