About us

Bolaget bildades hösten 2004. Det uppstod ur Wiman Teknik och Wiman Ambulance. Bolaget förvärvade samtliga konstruktioner och rättigheter ur Wimanteknik samt delar av Wiman Ambulance.

Bolagets affärsid?är att kundanpassa ambulanser utifrån de behov man har lokalt, tillverkade av bolag som kan tillgodogöra sig stordriftsfördelar i produktionen.